Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Παράταση υποβολής αιτήσεων μεταπτυχιακών προγραμμάτων Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Κατόπιν πολλών αιτημάτων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

έως την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019. 

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την 21/07/2019 θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012