Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Yποβολή υποψηφιοτήτων στο Διατμηματικό ΜΠΣ "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics"

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics" του Πολυτεχνείου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά -Applied Mathematics».

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα  ΔΜΠΣ ‘Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on-line application system.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012