Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Λύσεις βασισμένες στη Φύση: Από τη θεωρία στην πράξη 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνει το Θερινό Σχολείο ThinkNature Summer School με κεντρικό θέμα «Λύσεις βασισμένες στη Φύση». Οι Λύσεις βασισμένες στη Φύση (Nature-based solutions) είναι λύσεις οι οποίες εμπνέονται, υποστηρίζονται ή αντιγράφονται από τη φύση, και είναι δυνητικά ενεργειακές και αποδοτικές από πλευράς πόρων και ανθεκτικές στην αλλαγή. To Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο AKALI στην πόλη των Χανίων.

Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ThinkNature. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από εμπνευσμένες ομιλίες και συζητήσεις που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:
• Εισαγωγή στις Λύσεις βασισμένες στη Φύση
• Ταξινόμηση των Λύσεων βασισμένων στη Φύση και πλεονεκτήματα πολλαπλών επιπέδων
• Τεχνολογία και πρακτική - Βάση γνώσεων και καινοτόμες Λύσεις βασισμένες στη Φύση
• Τεχνολογία και πρακτική – Εφαρμογή των Λύσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα 
• Τεχνολογία και πρακτική - Πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των λύσεων
• Οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα
• Μηχανισμοί πολιτικής και λήψης αποφάσεων
• Μελλοντικές προοπτικές – Συζήτηση

Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν πάνω σε δύο περιπτωσιολογικές μελέτες:
-η πρώτη αφορά στην αποκατάσταση των αστικών κέντρων και συγκεκριμένα της πόλης των Χανίων, και
-η δεύτερη στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, και συγκεκριμένα στο Παρατηρητήριο Κρίσιμης Ζώνης του ποταμού Κοιλιάρη.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:
• κατάρτιση στα εργαλεία σχεδιασμού των Λύσεων βασισμένων στη Φύση,
• προσδιορισμό των οφελών,
• τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών για το σχεδιασμό εναλλακτικών λύσεων και
• την αξιολόγηση των επιπτώσεων και υπέρβαση των εμποδίων.

Το Θερινό Σχολείο θα προσφέρει την ευκαιρία ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής μεταξύ της επιστήμης, της πολιτικής, του χώρου των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ώστε να ενσωματωθούν οι διαθέσιμες γνώσεις στην πολιτική και στην πράξη. Οι συμμετέχοντες είναι επιστήμονες, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, χωροταξικοί σχεδιαστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τεχνικοί εμπειρογνώμονες, παράγοντες της αγοράς, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι εκπαιδευτές προέρχονται από τους ακόλουθους οργανισμούς:
Πολυτεχνείο Κρήτης, ΙΤΕ, E2ARC, UHelsinki, ULEEDS, GIB, NOBATEK / INEF4, Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, ICATALIST, Ramboll Studio Dreiseitl, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,
Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Χανίων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα: https://platform.think-nature.eu/content/thinknature-summer-school 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012