Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σημαντική διάκριση του Πολυτεχνείου Κρήτης στο 17ο Διεθνές Συμπόσιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Απονομή τιμής στον Καθ. Ευάγγελο Γιδαράκο

Η Δρ. Βασιλική Σαββιλωτίδου έλαβε το βραβείο "Waste Vision 2100"

Συμμετείχε η φοιτητική ομάδα "Χοροτεχνείο"

Παραδοσιακοί χοροί από το "Χοροτεχνείο"

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διεθνές συνέδριο SARDINIA2019 – 17th International Waste Management and Landfill Symposium που έλαβε χώρα στο Forte Village / Κάλιαρι της Σαρδηνίας, από 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2019. Το συνέδριο οργανώθηκε από έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, το International Waste Working Group (IWWG), καθώς και τα Πανεπιστήμια University of Padova, Tongji University (Shanghai), Technical University of Denmark, Fukuoka University και Hamburg University of Technology. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 670 επιστήμονες και μηχανικοί από 46 χώρες.

Η Ελλάδα ήταν Χώρα Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Guest Country) στο εν λόγω διεθνές συνέδριο. Στo επιστημονικό πεδίο παρουσιάστηκε σε ειδικές συνεδρίες η γενικότερη κατάσταση σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Παράλληλα, στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων προσφέρθηκαν παραδοσιακά κρητικά και άλλα ελληνικά κεράσματα, ενώ δόθηκαν μαθήματα ελληνικών χορών από μέλη της φοιτητικής πολιτιστικής ομάδας παραδοσιακών χορών του Πολυτεχνείου Κρήτης "ΧΟΡΟΤΕΧΝΕΙΟ".

Το Πολυτεχνείο Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τα μέλη ΔΕΠ Καθ. Ευάγγελο Γιδαράκο, Καθ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, Αναπ. Καθ. Πέτρο Γκίκα και Επίκ. Καθ. Απόστολο Γιαννή, καθώς και από τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρ. Φραντζέσκα-Μαρία Πελλέρα, τις πρόσφατα ανακηρυχθείσες διδάκτορες Δρ. Βασιλική Σαββιλωτίδου και Δρ. Κατερίνα Βαλουμά, και τον υποψήφιο διδάκτορα Ιωάννη Μουκαζή.

Στο συνέδριο απενεμήθη στη Δρ. Βασιλική Σαββιλωτίδου το βραβείο "Waste Vision 2100", το οποίο απονέμεται από το IWWG κάθε δύο χρόνια σε έναν νέο ερευνητή στην αρχή της καριέρας του/της για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση αποβλήτων.

Κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου, τιμήθηκε ο καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα. Στην τιμητική αυτή τελετή έγινε αναφορά στο έργο και τα επιτεύγματα του κ. Γιδαράκου από τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθ. Ε. Διαμαντόπουλο, τον Επ. Καθ. Ε. Γιαννή (πρώτο διδάκτορα του κ. Γιδαράκου), παλιούς και νέους φοιτητές του, καθώς και από τους καθηγητές Ευάγγελο Βουδριά και Δημήτριο Κομίλη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Raffaello Cossu (University of Padova) και Reiner Stegmann (Hamburg University of Technology).

Τέλος, τα μέλη της φοιτητικής πολιτιστικής ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης "ΧΟΡΟΤΕΧΝΕΙΟ" ανέδειξαν μέσω των παραδοσιακών χορών ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Την ομάδα χορού απετέλεσαν οι: Φραντζέσκα Πελλέρα (ΜΗΠΕΡ), Άννα Βέτσου (ΜΗΠΕΡ), Ιωάννης Ασιμακούλας (ΜΗΠΕΡ), Ευφροσύνη Φετάνη (ΜΗΠΕΡ), Παναγιώτης Μενέγος (ΗΜΜΥ), Παναγιώτης Κούκος (ΜΗΧΟΠ) και Δημήτρης Μαυρογιάννης (ΜΗΠΕΡ).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012