Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση της παλιάς πόλης της Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας προχωράει στην υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος για την καταγραφή, την αξιολόγηση, την χωροταξική ιεράρχηση και τις πρότυπες προοπτικές ανάπλασης κτισμάτων, που αποτελούν σπουδαίο κτηριακό απόθεμα, ικανό να φιλοξενήσει τις αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, του Δήμου Ιεράπετρας και του Πολυτεχνείου Κρήτης για το Έργο «Καταγραφή και Τεκμηρίωση του Ιστορικού Κτηριακού Αποθέματος στο Κέντρο της Ιεράπετρας (Παλιά Πόλη - Κάτω Μερά) με ενδεικτική πρόταση ανάπλασης ενός επιμέρους συνόλου του».

Το ερευνητικό έργο που θα υλοποιήσει το Πολυτεχνείο Κρήτης με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κα Αμαλία Κωτσάκη περιγράφεται περιληπτικά, κατανεμημένο σε δύο (2) φάσεις ως εξής:

Α’ ΦΑΣΗ: Καταγραφή των κτισμάτων του ιστορικού κέντρου της Ιεράπετρας σε καθορισμένους τομείς του σχεδίου πόλεως, όπου περιλαμβάνονται περί τις 300 κατοικίες και δημόσια κτήρια. Τεκμηρίωση και Τυπολογική ανάλυση των κτισμάτων αυτών με σύνταξη σχετικής έκθεσης.

Β’ ΦΑΣΗ: Πρόταση ανάδειξης τριών επιλεγμένων σημείων και συγκεκριμένα αναπλάσεις περιμετρικά των εκκλησιών του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Σπυρίδωνα και προεκτάσεις παρελκόμενων δρόμων κατ’ επιλογή, έως και την διασύνδεση των επιλεγμένων σημείων, στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Ιεράπετρας.

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η καταγραφή και η ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του κτιριακού αποθέματος που συγκροτεί τον ιστό του ιστορικού κέντρου της Παλιάς πόλης της Ιεράπετρας, καθώς και η σύνταξη πρότασης για την ανάδειξη τού υπό εξέταση οικιστικού συνόλου. Επιπροσθέτως, σκοπό του ερευνητικού έργου αποτελεί και η εξάσκηση φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην καταγραφή κτηρίων και στη δημιουργία πρότυπου ερευνητικού υλικού για περαιτέρω εξέλιξη και μελέτη με προτάσεις επέμβασης στα μαθήματα αποτύπωσης / αποκατάστασης, όπως και σε διπλωματικές εργασίες.

Η μελέτη της Ιεράπετρας αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να διερευνηθεί το δίπολο Πολιτισμός - Τουρισμός στο πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης, θέμα το οποίο αποτελεί έναν από τους άξονες των ερευνητικών ενδιαφερόντων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ειδικά μετά την ένταξή της στο δίκτυο πανεπιστημίων UNITWIN/UNESCO "Τourism, Culture, Development" τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012