Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

"Mετακινούμαστε στην πόλη" | Έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επίπτωση του κορωνοϊού στην κινητικότητα των Κρητικών

Σήμερα, τη δύσκολη περίοδο του COVID-19, το ζήτημα της συμ-μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς (όπως τα λεωφορεία), συνεπιβατισμό (carpooling, carsharing, κλπ) τίθεται σε νέα βάση κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις επείγουσες ανάγκες (εργασία, διατροφή, υγεία, κλπ). Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα, το χρονικό διάστημα 24-31 Μαρτίου 2020, στους Δήμους Ρεθύμνου και Χανίων, δύο πόλεις του νησιού με ακαδημαϊκή κοινότητα (Πανεπιστήμιο Κρήτης – Πολυτεχνείο Κρήτης), σπουδαίο πολιτισμό και ισχυρή εποχικότητα. Αποσκοπούσε στη μελέτη των μέσων μετακίνησης που επιλέγουν οι πολίτες και τις τάσεις αναφορικά με τη συμ-μεταφορά (συνεπιβατισμός, λεωφορεία, ταξί) ως εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 CIVITAS DESTINATIONS. Καταγράφτηκαν, με όσο πιο ακριβή τρόπο γίνεται, οι σημαντικές αλλαγές στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων στους Δήμους Ρεθύμνης ή Χανίων, το τελευταίο διάστημα πριν την εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών (με ισχύ από 23 Μαρτίου 2020), και συγκεκριμένα την εβδομάδα 16-22 Μαρτίου.

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 308 πολίτες με ικανοποιητική αντιπροσωπευτικότητα στην αναλογία φύλου και ηλικιών, επαγγελματικής δραστηριότητας, και τη σύνθεση του πληθυσμού κάθε δήμου. Οι ερευνητές θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους όσους συμμετείχαν στην έρευνα. Τα αποτελέσματά της θα φανούν χρήσιμα στον μελλοντικό σχεδιασμό στρατηγικών για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Διαβάστε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας [06/02/2020].

Η επιστημονική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεχίζει την περαιτέρω ανάλυση και μοντελοποίηση των αποτελεσμάτων, που θα ανακοινωθούν διεθνώς.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012