Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Παράταση της αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία έως και τις 10.04.2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 956/τ. Β'/21.03.2020 [pdf], η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία σύμφωνα με το Άρθρο Πρώτο προβλέπει:

"την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

....

2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, όσον αφορά στη διεξαγωγή: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της πρακτικής άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, γ) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και δ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

3. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες και γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.

4. Ως προς τους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, που κατά τη δημοσίευση της παρούσας διαμένουν σε εστίες της περ. γ' της παρ. 2 του παρόντος, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 25.3.2020 και διαρκεί έως και τις 10.4.2020. 

...."

Βάσει των νέων δεδομένων, η Πρυτανεία του Ιδρύματος σας ενημερώνει ότι στο Πολυτεχνείο Κρήτης παρατείνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, όπως και σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2. Διεξάγεται ωστόσο κανονικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Συγκεκριμένα, έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 αναστέλλονται:

 • Οι πάσης φύσεως διά ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία.

 • Η λειτουργία των αναγνωστηρίων που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη και στο Γλωσσικό Κέντρο.

 • Η λειτουργία των αιθουσών κοινόχρηστων υπολογιστών του Μηχανογραφικού Κέντρου.

 • Η λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας για τη στέγαση των φοιτητών/φοιτητριών (από 25.03.2020).

 • Η λειτουργία του χώρου εστίασης της Φοιτητικής Λέσχης.

 • Η λειτουργία των κυλικείων ως τόπου συνάθροισης ή τόπου κατανάλωσης ειδών.

 • Η λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 • Οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, δημόσιες παρουσιάσεις και γενικότερα οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την συνάθροιση πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο.

Από την παραπάνω προσωρινή αναστολή εξαιρούνται:

 • Οι εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες δεν απαιτούν φυσική παρουσία.

 • Οι ερευνητικές δραστηριότητες και διαδικασίες στα εργαστήρια.

 • Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες όλων των υπηρεσιών.

 • Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης.

 • Η λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης μόνο ως χώρου παρασκευής και διανομής φαγητού.

 • Η λειτουργία των κυλικείων μόνο ως σημείων πώλησης ειδών.

 • Οι πάσης φύσεως εργασίες ανέγερσης, συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Πολυτεχνειούπολης.

Παράλληλα, μετά την εφαρμογή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας, με τη δημοσίευση νεότερης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 986/τ. Β'/22.03.2020) [pdf], η μετάβαση από και προς την Πολυτεχνειούπολη επιτρέπεται μόνο σε εργαζόμενους του Ιδρύματος, κατόπιν έκδοσης σχετικής βεβαίωσης κυκλοφορίας, την οποία μπορούν να αιτηθούν από την αντίστοιχη διαδικτυακή φόρμα, ανάλογα με την σχέση εργασίας που έχουν με το Ίδρυμα. 

Όπως και προηγουμένως, συστήνουμε σε όλη την Πολυτεχνική Κοινότητα την τακτική παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της σχετικής ενημερωτικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και την πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012