Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική»

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Περιβαλλοντική Μηχανική» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κατατεθούν μέσω της ηλεκτρονικής πύλης (https://e-graduate.tuc.gr).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια αριστείας και με βάση την αναλυτική βαθμολογία, τις επιδόσεις σε μαθήματα συναφή του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, τη διπλωματική εργασία, την άριστη γνώση ξένων γλωσσών και κύρια της Αγγλικής, τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη καθώς και τον χαρακτήρα του/της υποψηφίου/υποψήφιας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους ΑΕΙ Σχολών/Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο 2020 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων η 20η Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Γραμματεία της Σχολής στα τηλ. 28210-37781, 37788, 37780
Ιστοσελίδα:  www.enveng.tuc.gr.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012