Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. 2020-2021

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης των Χανίων αλλά και της Κρήτης ευρύτερα: τον μνημειακό πλούτο, το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον αλλά και την έντονη τουριστική ανάπτυξη,  ώστε ο τόπος ουσιαστικά να αποτελέσει εργαστήριο έρευνας, συνεχίζει για 6η χρόνια να προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

 «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά».

Η πολιτιστική διαχείριση των μνημείων αλλά και του περιβάλλοντος, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (νέα, έξυπνα συστήματα, ψηφιακές τεχνολογίες και υλικά) όσον αφορά τόσο στην αρχιτεκτονική τεχνολογία όσο και στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος, η θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν τα ενδιαφέροντα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που προσφέρει η Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι  σχεδιασμένο με προσανατολισμό ερευνητικό αλλά και επαγγελματικό βασισμένο στην διεπιστημονικότητα παρέχοντας στους αποφοίτους του πέραν της ευρύτερης παιδείας και ένα εξειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επαγγελματικά ζητήματα αυτή την εποχή στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα. 

Οι σπουδές είναι διετείς και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, workshops, επιστημονικές επισκέψεις, καθώς και ομιλίες διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών.

Την φετινή χρονιά 2020-21 η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλάβει:
Α.  εξ αποστάσεως παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο on line 
Β. δια ζώσης εντατικά τριήμερα/τετραήμερα σεμινάρια σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα συμβάλλουν με ομιλίες και συμμετοχή στα εργαστήρια διακεκριμένοι επιστήμονες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ιστοσελίδα η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. 2020-2021

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.arch.tuc.gr 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012