Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Open Webinar για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) οργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο, με σκοπό την ενημέρωση για τις εξελίξεις στα προσφερόμενα από την Σχολή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) εν όψη του νέου Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021. Διδάσκοντες από κάθε ένα από τα προσφερόμενα ΠΜΣ, θα είναι παρόντες για να ενημερώσουν τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικά με το σκοπό, τις απαιτήσεις, τη δομή, τον τρόπο διεξαγωγής και το περιεχόμενο των μαθημάτων αλλά και για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τεθούν.

  • Ημερομηνία: Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
  • Ώρα: 18:00 – 19:00
  • Γλώσσα Παρουσίασης: Ελληνικά
  • Τρόπος Συμμετοχής: Με δήλωση συμμετοχής στο webinar με αποστολή email στο pmsmpd<ατ>dpem.tuc.gr. Ακολούθως θα σας αποσταλεί με e-mail ο σύνδεσμος συμμετοχής σας στο webinar.
  • Κόστος Συμμετοχής: Δωρεάν

Eπισυνάπτεται η πρόσκληση/πρόγραμμα. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012