Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

2ο Webinar για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | 26/08/2020

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) οργανώνει το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο, με σκοπό την ενημέρωση για τις εξελίξεις στα προσφερόμενα από την Σχολή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) εν όψη του νέου Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021. Διδάσκοντες από κάθε ένα από τα προσφερόμενα ΠΜΣ, θα είναι παρόντες για να ενημερώσουν τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικά με το σκοπό, τις απαιτήσεις, τη δομή, τον τρόπο διεξαγωγής και το περιεχόμενο των μαθημάτων αλλά και για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τεθούν.

  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020
  • Ώρα: 18:00 – 19:00
  • Γλώσσα Παρουσίασης: Ελληνικά
  • Τρόπος Συμμετοχής: Με δήλωση συμμετοχής στο webinar με αποστολή email στο pmsmpd<ατ>dpem.tuc.gr. Ακολούθως θα σας αποσταλεί με e-mail ο σύνδεσμος συμμετοχής σας την ημέρα της διεξαγωγής του Webinar. 
  • Κόστος Συμμετοχής: Δωρεάν

Eπισυνάπτεται η πρόσκληση/πρόγραμμα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012