Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Αλλαγή σε Πλήρως Εξ Αποστάσεως Επαναληπτική Εξεταστική 2019-2020

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, το βράδυ ανακοινώθηκε από την Πολιτική Προστασία η παράταση των ειδικών περιοριστικών μέτρων για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για δύο ακόμη εβδομάδες, δηλαδή έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. Με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια ισχύος των ειδικών περιοριστικών μέτρων απαγορεύονται οι συναθροίσεις πολλών ατόμων, είναι σαφές ότι η απόφαση παράτασης επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό την επαναληπτική εξεταστική, όπως έχει προγραμματιστεί, ώστε να μην υπάρχει άλλη λύση από τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως. Συνεπώς, βάσει της απόφασης της πρόσφατης συνεδρίασης της Συγκλήτου (533/25.08.2020), η επαναληπτική εξεταστική 2019-2020 στο Πολυτεχνείο Κρήτης θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως στο σύνολό της, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί, αλλά με την εξ αποστάσεως μέθοδο που έχει επιλέξει ή θα επιλέξει ο κάθε διδάσκων για το μάθημά του.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση η παραπάνω, ούτε ελήφθη «ελαφρά τη καρδία», αλλά αποτελεί έκτακτη και αναγκαστική λύση, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη ροή τόσο της εξεταστικής, όσο και του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου στη συνέχεια. Παραθέτουμε ορισμένα σημεία που είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας σχετικά με το θέμα:

  • Πρόθεση του Ιδρύματος και των διδασκόντων ήταν η διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστικής, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τους τρόπους που είχαν ανακοινωθεί από τις 31.07.2020, βάσει της Απόφασης της Συγκλήτου και των επιλογών των διδασκόντων των 400 περίπου μαθημάτων, δηλαδή με ένα μικτό σύστημα, όπου περίπου τα μισά (218) μαθήματα, κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, θα εξετάζονταν διά ζώσης και τα υπόλοιπα εξ αποστάσεως.

  • Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από τις προετοιμασίες που είχαν γίνει: κατάρτιση του προγράμματος σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ, προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλυτική ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις, εξασφάλιση ασφαλούς μετακίνησης των φοιτητών με λεωφορεία, προετοιμασία χώρων εξέτασης με προμήθεια επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων, κ.ο.κ.

  • Την τελευταία εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση των ειδικών περιοριστικών μέτρων, υπήρξε έντονη δραστηριότητα και επίσημη επικοινωνία από την πλευρά μας, τόσο προς την Πολιτική Προστασία, όσο και προς το ΥΠΑΙΘ, για να διερευνήσουμε πώς ακριβώς εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα στην περίπτωσή μας και να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο διατήρησης της προγραμματισμένης επαναληπτικής εξεταστικής.

  • Τα ειδικά περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας δεν έχουν επηρεάσει άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα, παρά μόνο το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο τυγχάνει να βρίσκεται σε επιβαρυμένη περιοχή. Οι λόγοι που ελήφθησαν τα μέτρα στην περιοχή των Χανίων δεν σχετίζονται με το ίδιο το Ίδρυμα ή τις διαδικασίες που ακολουθεί στον καιρό της πανδημίας, αλλά με εξωγενείς παράγοντες.

  • Είναι γεγονός ότι η περιοχή των Χανίων εμφανίζει δυσανάλογα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, ιδιαίτερα μεταξύ νέων ανθρώπων, ηλικίας κάτω των 30 ετών. Μολονότι η εφαρμογή των ειδικών περιοριστικών μέτρων δεν τυγχάνει της ίδιας αποδοχής από όλους τους τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις, διοργανωτές, αλλά και μεμονωμένα άτομα, το Πολυτεχνείο Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες και έχοντας σε προτεραιότητα την ασφάλεια των μελών του, επιλέγει συνειδητά την ασφαλή οδό της αλλαγής της εξεταστικής σε εξ αποστάσεως, παρά τις σημαντικές συνέπειες που επιφέρει αυτή η αλλαγή σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας.

  • Η έκτακτη αλλαγή σε εξ αποστάσεως εξεταστική δεν είναι μια εύκολη ή αυτόματη διαδικασία, καθώς απαιτεί σημαντική επένδυση χρόνου κυρίως από τους διδάσκοντες, αλλά και από όλους τους εμπλεκόμενους (φοιτητές, επιτηρητές, γραμματείες) για την προσαρμογή. Ήταν ωστόσο δέσμευση της Συγκλήτου και ευελπιστούμε ότι όλοι θα συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση αυτής της αλλαγής και την ολοκλήρωση της επαναληπτικής εξεταστικής. 

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012