Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι μέλος του δικτύου Crowdhelix

Η Δ. Κολοκοτσά, Helix Leader

Οι 26 κοινότητες Helix του Crowdhelix

Επιτυχίες των μελών του δικτύου Crowdhelix

Το δίκτυο Crowdhelix είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα που συνδέει επιστήμονες και ειδικούς εμπειρογνώμονες από κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα και καινοτόμες εταιρείες, έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πρωτοποριακά ερευνητικά έργα στo πλαίσιo του προγράμματος «HORIZON 2020» και σύντομα «HORIZON EUROPE».

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Διονυσία Κολοκοτσά (Helix Leader), έγινε μέλος του δικτύου Crowdhelix και ηγείται μίας εκ των 26 ενεργών κοινοτήτων, συγκεκριμένα της κοινότητας Healthy Cities Helix.

Η κοινότητα Healthy Cities Helix, επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ομάδας εμπλεκόμενων φορέων, ερευνητών και εταιρειών και παρέχει πρόσβαση στις δράσεις του ερευνητικού προγράμματος VARCITIES. Παράλληλα, τα μέλη της κοινότητας Healthy Cities Helix αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων εμπνευσμένων από τη φύση, για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των κατοίκων των Ευρωπαϊκών πόλεων.

Η διαδικτυακή συνεργασία στο δίκτυο Crowdhelix υποστηρίζεται από την ειδικά σχεδιασμένη πλατφμόρμα Crowdhelix Open Innovation. Η επιστημονική κοινότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως μέλους του Crowdhelix, έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε κοινότητα Helix (βλέπε σχετική εικόνα). Δύναται να εγγραφεί απεριόριστος αριθμός μελών του Ιδρύματος, στοχεύοντας στη δικτύωση με άλλους συμμετέχοντες, στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία, αλλά και στην ανταπόκριση σε προσκλήσεις που δημοσιεύονται από όλους τους χρήστες της πλατφόρμας.

Οι κοινότητες Helix πραγματοποιούν επίσης εκδηλώσεις, παρέχοντας ευκαιρίες συνεργασίας για τη δημιουργία επιτυχημένων κοινοπραξιών και ερευνητικών προτάσεων. Το δίκτυο Crowdhelix διοργανώνει τουλάχιστον μία μεγάλη εκδήλωση κάθε χρόνο, για την παροχή εκπαίδευσης και πληροφοριών σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης «HORIZON 2020» και «HORIZON EUROPE». Παράλληλα, πραγματοποιούνται πληθώρα συναντήσεων δικτύωσης και στρατηγικής στοχεύοντας σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. Η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι δωρεάν για τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως μέλος του δικτύου, έχει επίσης πρόσβαση σε εξειδικευμένη υπηρεσία υποστήριξης που παρέχεται από το δίκτυο με ειδικές συμβουλές σχετικά με:

  1. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε προγράμματα «HORIZON 2020»
  2. Ερωτήματα δικτύωσης, δημιουργίας κοινοπραξιών και συνεργατών
  3. Ερωτήματα σχετικά με το δίκτυο Crowdhelix και τις δραστηριότητές του
     
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012