Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διάκριση της Αναστασίας Κυριακοπούλου, αποφοίτου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Στάδια και μεθοδολογία της έρευνας

Προπλάσματα και προσομοίωση τμήματος της πλατφόρμας

Προπλάσματα και προσομοίωση τμήματος της πλατφόρμας

Ενδεικτική εφαρμογή των προτάσεων των χρηστών

Η Διπλωματική Εργασία της αποφοίτου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναστασίας Κυριακοπούλου, με τίτλο Δυνητικές γέφυρες σχεδιασμού _Rethinking urban design in the digital era, με επιβλέποντα τον Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη, διακρίθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού́ έργου Public Play Space (PPS), το οποίο υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Creative Europe Programme).

Συγκεκριμένα η εργασία επιλέχθηκε ως μία από τις 30 καλύτερες πρακτικές για το δημόσιο χώρο το 2020 και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο State of the Art του έργου. Το PPS υλοποιήθηκε από το IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia), το Breda University of Applied Sciences και το CLAC.

Η έρευνα αφορά στον συμμετοχικό σχεδιασμό και τις σύγχρονες τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους στην καθημερινή ζωή. Ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός ολιστικού σχεδιαστικού πλαισίου που εγγυάται τον επιτυχημένο συνδυασμό όλων των πτυχών της καθημερινής ζωής, προκειμένου να παράγει ένα σύγχρονο, πρακτικό και συμβολικά πλούσιο αποτέλεσμα. Στοχεύει στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μέσω της γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος, επιτρέποντάς τους να γίνουν «δημιουργοί» των συλλογικών χώρων, επαναπροσδιορίζοντας την αίσθηση του δημόσιου χώρου κι έτσι να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα δημιουργικά, και όχι μόνο ως καταναλωτές. Αυτή η μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση του παιχνιδιού και της αφήγησης ως εργαλεία συλλογικού σχεδιασμού. Επιπλέον, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των καθημερινών μας ενεργειών πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, με τη μία ή την άλλη μορφή, η προτεινόμενη πλατφόρμα χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες, προκειμένου να ανακαλύψει εκ νέου τον τρόπο γεφύρωσης ανάμεσα στον δημόσιο χώρο και τον εικονικό. Η εργασία βασίστηκε σε έρευνα πεδίου, σε διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού, καθώς και στον πειραματισμό με την ψηφιακή σχεδίαση και την κατασκευή προπλασμάτων στο Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012