Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Eιδικό Τεύχος σε διεθνές περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με guest editor τον Καθ. Γ. Ε. Σταυρουλάκη

Ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης, έχει προσκληθεί ως επιμελητής έκδοσης από τον διεθνή εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI, για την επιμέλεια ειδικού τεύχους του περιοδικού Applied Sciences, με τίτλο "Additive Manufacturing: Topology Optimization and Cellular Microstructures".

Το αντικείμενο του ειδικού τεύχους αφορά τη μελέτη προβλημάτων τοπολογικής βελτιστοποίησης και μικροδομών για τις ανάγκες της προσθετικής κατασκευής. Τα εργαλεία αυτά υποστηρίζουν, μέσω της υπολογιστικής μηχανικής και του βέλτιστου σχεδιασμού κατασκευών, την ψηφιακή βιομηχανική παραγωγή.

Συνεκδότες, οι Δρ. Λουκάς Παπαδάκης του Πανεπιστημίου Frederick (Κύπρος) και ο κ. Ιωάννης Ντιντάκης από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012