Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προκήρυξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Ανακοινώθηκαν οι Προσκλήσεις για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Προσφερόμενα ΠΜΣ:

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
  2. Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων (PRODES) 
  3. Technology and Innovation Management (MTIM) [Διεθνές, αγγλόφωνο]

Περίοδος ηλεκτρονικών αιτήσεων: 1η Ιουνίου - 22 Αυγούστου 2021
Μέσω της πλατφόρμας e-graduate.tuc.gr

Περισσότερες πληροφορίες: pmsmpd<στο>dpem.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012