Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Με την ενεργή συμμετοχή μελών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το ORIJ είναι ένα από τα καλύτερα περιοδικά στον τομέα του

Το περιοδικό Operational Research - An International Journal (ORIJ), που εκδίδει η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Springer, συνεχίζοντας την επιτυχημένη ανοδική πορεία του, έλαβε Impact Factor για το 2020: 2,410. Το ORIJ έχει αναγνωρισθεί και καθιερωθεί ως ένα από τα καλύτερα περιοδικά στους τομείς της επιχειρησιακής έρευνας και της επιστήμης της διοίκησης.

Ο υψηλός Impact Factor επιβεβαιώνει τη σημαντική δουλειά που επιτελεί η εκδοτική ομάδα, μέλη της οποίας είναι Kαθηγητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τον Καθηγητή Νικόλαο Ματσατσίνη ως Editor in Chief και τους Καθηγητές Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη,  ως Editor και Ευάγγελο Γρηγορούδη και Μιχαήλ Δούμπο, ως Associated Editors.

Η σημαντική αυτή επιτυχία δεν θα μπορούσε να έρθει χωρίς την αμέριστη υποστήριξη από τους συγγραφείς, τους guest editors και τους κριτές των άρθρων, η συνεισφορά των οποίων είναι σημαντικός παράγων για την ανάπτυξη του περιοδικού.

To ORIJ δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν σημαντικά στους τομείς της επιχειρησιακής έρευνας, της επιστήμης της διοίκησης (OR / MS) και της αναλυτικής (analytics). Το ORIJ επικεντρώνεται σε εργασίες που παρουσιάζουν τρέχουσες/νέες θεωρίες και εξελίξεις στους τομείς OR/MS, καθώς και μελέτες περιπτώσεων που απεικονίζουν την εφαρμογή των μεθόδων της επιχειρησιακής έρευνας στην πράξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εργασίες που διερευνούν τις αλληλεπιδράσεις των OR / MS με άλλους κλάδους όπως της τεχνολογίας, της πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης, του soft computing, κα. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012