Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Η Δρ. Ναυσικά Ανδριοπούλου Αποδέκτης της Υποτροφίας Women to the Stage

Η Δρ. Ναυσικά Ανδριοπούλου επί το έργον

Η Δρ. Ναυσικά Ανδριοπούλου, πρόσφατη διδάκτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, έλαβε την υποτροφία Women to the Stage κατά τη διάρκεια της 12ης Διεθνούς Συνάντησης για την Έρευνα Φυτολίθων (12th International Meeting for Phytolith Research), που πραγματοποιήθηκε από 6 έως 11 Σεπτεμβρίου 2021 στο Κίελο της Γερμανίας, στο πλαίσιο της 27ης ετήσιας συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχαιολόγων. Η Δρ. Ανδριοπούλου παρουσίασε (εικονικά) την εργασία Phytolith classification using deep learning: implementation of a U-Net neural network for morphotype image-segmentation. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης από τη Ναυσικά Ανδριοπούλου, τον Γεώργιο Πετράκη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Παρτσινέβελο.

Το «Women to the Stage (Frauen aufs Podium)» είναι μια πρωτοβουλία του Κεντρικού Γραφείου για την Ισότητα των Φύλων, τη Διαφορετικότητα και την Οικογένεια της Σχολής Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κιέλου. Με αυτήν την πρωτοβουλία το γραφείο για την ισότητα των φύλων παρέχει έναν βοήθημα για την ενίσχυση της προβολής των γυναικών ερευνητών και της συμμετοχής τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις και προγράμματα συνεδρίων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012