Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

"Nonlinear Mechanics for Composite Heterogeneous Structures" - Νέα έκδοση με συ-συγγραφέα τον Καθ. Γεώργιο Σταυρουλάκη

Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο Nonlinear Mechanics for Composite Heterogeneous Structures, CRC Press, 2022, από τον Λέκτορα Γεώργιο Δροσόπουλο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του University of Central Lancashire, UK και Επίτιμο Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Kwazulu-Natal, South Africa, πρώην μεταδιδάκτορα ερευνητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και τον Καθηγητή Γεώργιο Σταυρουλάκη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης, της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται κλασικές μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων, κατάλληλοι για την επίλυση μη γραμμικών προβλημάτων προσομοίωσης της αστοχίας υλικών. Μεταξύ αυτών προτείνονται μέθοδοι θραύσης, πλαστικότητας, προσομοίωσης ρωγμών με χρήση μηχανικής επαφής-τριβής, στο πλαίσιο μικρών ή μεγάλων μετατοπίσεων. Παρουσιάζονται επίσης εξελιγμένες τεχνικές προσομοίωσης πολλαπλασιασμού ρωγμών (XFEM, cohesive zone models). Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή της διακριτοποίησης, εντός της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων.

Στο βιβλίο παρατίθενται, επίσης, μέθοδοι πολλαπλών κλιμάκων (multi-scale, FE2) για την μη-γραμμική ανάλυση συνθέτων και ετερογενών κατασκευών. Μεταξύ άλλων, ενσωματώνονται τεχνικές νευρωνικών δικτύων και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων στους αλγορίθμους υπολογιστικής μηχανικής και μέθοδοι για την επίλυση προβλημάτων επαφής και ρωγμών.

Πρόκειται για διδακτικό βιβλίο προχωρημένου επιπέδου, 284 σελίδων, το οποίο συνοδεύεται από λειτουργικούς κώδικες σε MATLAB για τη διδιάστατη ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων με προβλήματα επαφής, πολυεπίπεδη ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων (FE2), μη γραμμική ανάλυση ασυνεχειών και ρωγμών μέσω της εκτεταμένης μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων (XFEM), ανάλυση καθοδηγούμενη από δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη.


Περιεχόμενα

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Linear and Non-linear Finite Element Analysis

Chapter 3. Failure of Heterogeneous Materials Using Non-linear Continuum Laws

Chapter 4. Contact Mechanics

Chapter 5. The Extended Finite Element Method

Chapter 6. Homogenization

Chapter 7. Multi-scale Analysis for Composite Materials

Chapter 8. Data-driven Analysis

Appendix A. Matlab Codes on Numerical Modelling of Composite Heterogeneous Structures

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012