Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διάκριση Αναπλ. Καθ. Γεωργίου Ατσαλάκη για άρθρο στην Πρόβλεψη Μετοχών

Το άρθρο του Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Ατσαλάκη της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης με στοιχεία Atsalakis, G. and Valavanis, K. "Forecasting Stock Market Short-Term Trends using a Neuro-Fuzzy based Methodology", Expert Systems with Applications, 36, 2009, 10696-10707 είναι το 8ο κατά σειρά άρθρο με τις περισσότερες αναφορές από άλλους επιστήμονες στο επιστημονικό περιοδικό Expert Systems With Applications για το έτος 2009.

Το άρθρο αυτό αφορά στην πρόβλεψη της τιμής των μετοχών με νεύρο-ασαφείς αλγορίθμους που αναπαριστούν τον τρόπο που σκέφτεται το ανθρώπινο μυαλό, συνδυάζοντας διαφορετικές επιστημονικές περιοχές από τους χώρους της ασαφούς λογικής, των νευρωνικών δικτύων, της τεχνικής ανάλυσης, της ανάλυσης δεδομένων, της οικονομίας, των αλγορίθμων των ελεγκτών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Δεκατρία χρόνια μετά τη δημοσίευση του εν λόγω άρθρου, έρχεται η αναγνώριση για τον κ. Ατσαλάκη με την κατάταξή του στο άνω 9% των συγγραφέων με συνολικά 438 αναφορές (citations), σύμφωνα με την καταγραφή του έργου του στη βάση επιστημονικών μετρικών Exaly. Επίσης ο κ. Ατσαλάκης αναγνωρίζεται ως ο 22ος κατά σειρά συγγραφέας με τις περισσότερες αναφορές (citations) στο επιστημονικό περιοδικό Expert Systems with Applications για το έτος 2009. Το συγκεκριμένο περιοδικό έχει πολύ υψηλό δείκτη απήχησης (impact factor), ο οποίος προσδιορίζεται στο 6,95.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012