Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

O Kαθ. Κων. Ζοπουνίδης Editor in Chief του περιοδικού Discover Analytics

O διεθνώς διακεκριμένος Ακαδημαϊκός και Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης επελέγη για την τιμητική θέση ευθύνης του Editor in Chief στο επιστημονικό περιοδικό Data Analytics, που εκδίδει και κυκλοφορεί ο εκδοτικός οίκος Springer.

Το Discover Analytics είναι ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης (open access), με επίκεντρο την επιστημονική κοινότητα και δημοσιεύει εργασίες για προόδους στη θεωρία, τη μεθοδολογία και την πρακτική των αναλυτικών τεχνικών σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων και εφαρμογών. Το Discover Analytics παρέχει μια πλατφόρμα για νέα πειραματικά και θεωρητικά ευρήματα σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, του μάρκετινγκ, των ανθρώπινων πόρων, των οικονομικών, της καινοτομίας και των επιστημών συμπεριφοράς. Το περιοδικό καλωσορίζει ιδιαίτερα τις διεπιστημονικές ερευνητικές εργασίες από τη διεπαφή προηγμένων επιχειρηματικών αναλύσεων και εφαρμογών βέλτιστων πρακτικών.

Η απλοποιημένη διαδικασία υποβολής στο Discover Analytics εξασφαλίζει γρήγορο χρόνο διεκπεραίωσης για τη ταχεία δημοσίευση της έρευνας, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα αξιολόγησης. Ως περιοδικό πλήρως ανοιχτής πρόσβασης, διασφαλίζει ότι η έρευνα είναι άμεσα διαθέσιμη παγκοσμίως σε όλους. Τέλος, παρέχει μια εξαιρετική υπηρεσία υποστήριξης σε κάθε στάδιο για την καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και δημοσίευσης.

Το Discover Analytics είναι νέο περιοδικό της σειράς Discover του εκδοτικού οίκου Springer (40 τίτλοι) που γενικά στοχεύει να παρέχει μια βελτιωμένη διαδικασία υποβολής, γρήγορη αξιολόγηση και δημοσίευση, καθώς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για συγγραφείς σε κάθε στάδιο. Τα περιοδικά της σειράς Discover υποστηρίζουν τα ηθικά πρότυπα για την έρευνα και τη δημοσίευση, όπως ορίζονται από την Επιτροπή Committee on Publication Ethics (COPE) και υποστηρίζουν τους συγγραφείς στην εφαρμογή τους σε όλη τη διαδικασία αξιολόγησης.

Στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού Discover Analytics συμμετέχουν επίσης ο Καθ. Μιχάλης Δούμπος (ως Associate Editor) και ο Επ. Καθ. Γεώργιος Αραμπατζής, αμφότεροι μέλη της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012