Συνάντηση εταίρων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου SOILCARE

21.03.2017 15:18 Παλαιότητα 247 days
Κατηγορία: από Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις, Έρευνα, Αρχική Σελίδα

Συνάντηση εταίρων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου SOILCARE


 

Στις 13-16/03/2017 το Πολυτεχνείο Κρήτης φιλοξένησε την ετήσια συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου «Έλεγχος και προώθηση της υιοθέτησης συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους σε όλη την Ευρώπη - SOILCARE». Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) στο Παλιό Λιμάνι Χανίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν 50 συνεργάτες του έργου, από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και ερευνητικά ιδρύματα. Από το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετείχε o Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Τσάνης, διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής και οι ερευνητές Δρ. Ιωάννης Δαλιακόπουλος και Δρ. Δημήτριος Αλεξάκης.

Το έργο "SOILCARE" συντονίζεται από το Wageningen Environmental Research (Alterra - Ολλανδία) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Horizon 2020, Grant Agreement No 677407). Το έργο συγκεντρώνει μια διεπιστημονική ομάδα 28 εταίρων από 18 ευρωπαϊκές χώρες που εργάζονται σε πιλοτικούς αγρούς και πειράματα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους με ταυτόχρονη διατήρηση της παραγωγικότητάς τους μέσα από καινοτόμες καλλιεργητικές μεθόδους. Εξετάζοντας 16 περιοχές μελέτης που αντιπροσωπεύουν όχι μόνο διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες αλλά και τύπους εδαφών ή είδη καλλιεργειών, το SOILCARE αναζητά λύσεις που μπορούν εύκολα να υιοθετηθούν από τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα μελετήσει την διάβρωση του εδάφους σε διάφορες καλλιέργειες και τρόπους μείωσής της.

Ο σκοπός του έργου SOILCARE είναι να αξιολογηθεί το δυναμικό των συστημάτων καλλιεργειών που βελτιώνουν το έδαφος καθώς και να εντοπιστούν και να δοκιμαστούν συστήματα με θετικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και βιωσιμότητα στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε τη σελίδα: www.soilcare-project.eu/  


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--