Δύο καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης στις δύο πρώτες θέσεις κατάταξης σε γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής στην Ελλάδα

31.10.2017 09:03 Παλαιότητα 80 days
Κατηγορία: από Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Slider, Social, Διακρίσεις

Δύο καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης στις δύο πρώτες θέσεις κατάταξης σε γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής στην Ελλάδα
Σύμφωνα με λίστα αξιολόγησης – κατάταξη που έδωσε στην δημοσιότητα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο οι καθηγητές Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος και Πασιούρας Φώτης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης βρέθηκαν στην 1η και 2η θέση αντίστοιχα μεταξύ των υποψηφίων για τις θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στις ενότητες «ΔΕΟ 31 – Χρηματοοικονομική Διοίκηση»  και «ΔΕΟ 41- Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου».

Η αξιολόγηση έγινε από επιτροπή που όρισε το ΕΑΠ και λήφθηκαν υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως, μεταξύ άλλων το ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας, το διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας, τα αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης (από φοιτητές προηγούμενων ετών αλλά και συντονιστές των θεματικών ενοτήτων), κτλ. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ενότητα ΔΕΟ 31 υπήρχαν 120 υποψήφιοι  (ενότητα ΔΕΟ41: 84 υποψήφιοι) οι περισσότεροι από τους οποίους είναι καθηγητές σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, έλληνες καθηγητές σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής, αλλά και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από τραπεζικά ιδρύματα, κτλ.  


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--