Πληροφορίες

Η παροχή δωρεάν σίτισης αφορά προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η παροχή δωρεάν στέγασης αφορά μόνο προπτυχιακούς φοιτητές.

Αιτήσεις για την παροχή σίτισης-στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται, ανάλογα με την κατηγορία του φοιτητή.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων σίτισης - στέγασης

Σύνδεσμοι αιτήσεων:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία, κατατίθενται ηλεκτρονικά μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση.

Προθεσμίες

Η υποβολή αιτήσεων σίτισης/στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και μεγαλύτερο, ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι πρωτοετείς φοιτητές  θα πρέπει να έχουν παραλάβει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που θα έχουν για όλες τις e-υπηρεσίες του Πολυτεχνείου και αυτό γίνεται μετά την ταυτοποίηση στις Γραμματείες των Σχολών. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να συνδεθούν και να υποβάλλουν την αίτησή τους στο διάστημα από Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 έως και την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Ιδρύματος μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο διάστημα από Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 έως και την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019.

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με τις ειδικές κατηγορίες των αθλητών, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και μετεγγραφών, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σίτισης ή/και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο διάστημα από την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου έως την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012