Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πληροφορίες

Η παροχή δωρεάν σίτισης αφορά προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η παροχή δωρεάν στέγασης αφορά προπτυχιακούς φοιτητές (και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα) που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς.

Αιτήσεις για την παροχή σίτισης-στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται, ανάλογα με την κατηγορία του φοιτητή.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων σίτισης - στέγασης

Σύνδεσμοι αιτήσεων:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία, κατατίθενται ηλεκτρονικά μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση.

Προθεσμίες

Η υποβολή αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες αρχίζει την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, με δεδομένο ότι δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση για την ημερομηνία λήξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων που έχει δοθεί έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

[update] Η υποβολή αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες παρατείνεται έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για προπτυχιακούς φοιτητές αρχίζει την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων σίτισης ή/και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 των πρωτοετών φοιτητών θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 έως τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022. Επίσης στο ίδιο διάστημα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σίτισης οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και φοιτητές που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση σίτισης

[Νέο] Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τις διαθέσιμες θέσεις που υπάρχουν στη φοιτητική εστία, σύμφωνα με την 614/22.02.2023 απόφαση της Συγκλήτου. Το διάστημα υποβολής αιτήσεων αρχίζει από σήμερα, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023Καμία αλλαγή δεν υπάρχει στα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για την πλήρωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου θα συμπεριληφθεί και η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2022.

[ΝΕΟΟι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Ιδρύματος μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τις διαθέσιμες θέσεις που υπάρχουν στη φοιτητική εστία, σύμφωνα με την 614/22.02.2023 απόφαση της Συγκλήτου. Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ξεκινά την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023. 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012