Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πληροφορίες

Η παροχή δωρεάν σίτισης αφορά προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η παροχή δωρεάν στέγασης αφορά προπτυχιακούς φοιτητές (και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα).

Αιτήσεις για την παροχή σίτισης-στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται, ανάλογα με την κατηγορία του φοιτητή.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων σίτισης - στέγασης

Σύνδεσμοι αιτήσεων:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία, κατατίθενται ηλεκτρονικά μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση.

Προθεσμίες

Η υποβολή αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες η οποία άρχισε την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, με δεδομένο ότι δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση για την ημερομηνία λήξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων που έχει δοθεί έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

[Update] H υποβολή αιτήσεων σίτισης παρατείνεται έως την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για τους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και μεγαλύτερο, αρχίζει την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021. 

[Update] H υποβολή αιτήσεων σίτισης παρατείνεται έως την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

[Update] Οι πρωτοετείς φοιτητές μετά τη δημιουργία προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση και στέγαση από την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 έως την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021.Στο ίδιο διάστημα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για δωρεάν παροχή σίτισης και οι νεοεγγραφόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

[Update]Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ξεκινά την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012