Πληροφορίες

Η παροχή δωρεάν σίτισης αφορά προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η παροχή δωρεάν στέγασης αφορά μόνο προπτυχιακούς φοιτητές.

Αιτήσεις για την παροχή σίτισης-στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται, ανάλογα με την κατηγορία του φοιτητή.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων σίτισης - στέγασης

Σύνδεσμοι αιτήσεων:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία, κατατίθενται ηλεκτρονικά μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση.

Προθεσμίες

Η υποβολή αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ξεκινά την 1η Ιουλίου 2020 και θα διαρκέσει έως τη λήξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και μεγαλύτερο, ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για φοιτητές πλην πρωτοετών, έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Η υποβολή αιτήσεων παροχής δωρεάν σίτισης ή/και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τους πρωτοετείς φοιτητές, ξεκινά την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020. Στο ίδιο διάστημα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παροχής δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες την Παρασκευή 20/11/2020 και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 25/11/2020.

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για Αίτηση Σίτισης
Για άγαμους φοιτητές έως και 25 ετών
Για άγαμους φοιτητές άνω των 25 ετών
Για έγγαμους φοιτητές

Δικαιολογητικά για Αίτηση Στέγασης
Για άγαμους φοιτητές έως και 25 ετών
Για άγαμους φοιτητές άνω των 25 ετών
Για έγγαμους φοιτητές

Δήλωση βεβαίωσης αδελφού πρωτοετή φοιτητή

Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012