Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Επικοινωνία


Θέλμα Μαυρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος 

Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Κτήριο Επιστημών, 4ος όροφος, Β' Πτέρυγα, Γραφείο 152.Β.05
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων
www.tuc.gr/maps-buildings.html

Τηλ: 28210 37047
e-mail: public.relations<στο>isc.tuc.gr
www.tuc.gr/relations.html

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012