Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 Ανακοίνωση για τον 2ο Κύκλου Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας

 

 

 

Πληροφορίες & Υλικό περασμένων Σεμιναρίων

1ο Σεμινάριο - Τετάρτη 28 Νοεμβρίου

2ο Σεμινάριο-Τερτάρτη 5 Δεκεμβρίου

3ο Σεμινάριο- Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου

 

 4ο Σεμινάριο- Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου

 

Ενημερωθείτε για τον 1ο Κύκλο των Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας. 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012