Ποιους αφορά;

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας: προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάσκοντες, υπαλλήλους, επισκέπτες κ.τ.λ.

Πώς την αποκτώ; 

Για την πρόσβαση στους κοινόχρηστους υπολογιστές είναι απαραίτητη η κατοχή λογαριασμού τηλεματικών e-Yπηρεσιών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--