Το Συμβούλιο του Πολυτεχνείου Κρήτης, συγκροτήθηκε σε σώμα με το ΦΕΚ 37/01-02-2013, τ.Υ.Ο.Δ.Δ. και αποτελείται από 15 μέλη, σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012.

Εννέα μέλη του δεκαπενταμελούς Συμβουλίου είναι εσωτερικά μέλη, εκ των οποίων οκτώ είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών (δεν έχει οριστεί). Τα υπόλοιπα  έξι μέλη είναι εξωτερικά.

Στις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρύτανης του Ιδρύματος, καθώς και ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού. (Ν.4009/2011, άρθρο 8, παρ.9)

 

Η σύνθεση του Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει ως εξής:

Πρόεδρος:

Τσιχριτζής Διονύσιος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Γενεύης, Επίτιμος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης (υπέβαλε την παραίτησή του αρ. πρωτ.3874/15-05-2017)

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

Εσωτερικά Μέλη

Αγιουτάντης Ζαχαρίας, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Παραιτήθηκε στις 15/10/2014
Γεντεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντοςyyentek<στο>science.tuc.gr28210 37752
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντοςdiamad<στο>dssl.tuc.gr28210 37795
Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρωνnkallithrakas<στο>isc.tuc.gr28210 37666

Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

nicolas.kalogerakis<στο>enveng.tuc.gr28210 37794 
Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςnikos<στο>ergasya.tuc.gr28210 37348
Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςmoustaki<στο>dpem.tuc.gr28210 37251
Χριστόπουλος Διονύσιος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Oρυκτών Πόρωνdionisi<στο>mred.tuc.gr28210 37688

 

Εξωτερικά Μέλη

Αγάθος Σπύρος, Ομότιμος Kαθηγητής στο Catholic University of Louvain, BelgiumSpiros.Agathos<στο>uclouvain.be

Βασενχόβεν Λουδοβίκος, Ομότιμος Καθηγητής του Ε.Μ.Π. 

(παραίτηση αρ.πρωτ.4229/06-06-2017)

Κομνινέλλης Χρήστος, Ομότιμος Καθηγητής στο EPFL της Λωζάννης, Ελβετία(παραίτηση αρ. πρωτ.4419/13-06-2017)
Οικονόμου Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΜΕΤΚΑGeorge.Ikonomu<στο>metka.gr
Οικονομίδης Μιχαήλ, Καθηγητής στο Kullen College of Engineering, University of Houston, TX, USA(εκλιπών)
Τσιχριτζής Διονύσιος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Γενεύης, Επίτιμος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

(παραίτηση αρ. πρωτ.3874/15-05-2017)

 

Ανακοινώσεις Συμβουλίου 

 ΦΕΚ Συγκρότησης Συμβουλίου Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Σελίδα με πληροφορίες για την εκλογή Συμβουλίου βάσει του N4076/2012.

Επικοινωνία

e-mail: council<στο>isc.tuc.gr 
Τηλ.: +30-28210-37761 & 37762
Τηλ. Αίθουσας Συνεδριάσεων Συμβουλίου & Συγκλήτου: +30-28210-37776 & 37738 
Fax:  +30-28210-37843

Γραμματεία Συμβουλίου, Δήμητρα Χαβρέ, e-mail:  havre<στο>dpem.tuc.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κτήριο Επιστημών, 4ος όροφος, πτέρυγα Β, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100, Χανιά

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--