Πρωτόκολλα συνεργασίας

Πρωτόκολλα συνεργασίας

Στα πλαίσια της Δ.Α.ΣΤΑ. προβλέπεται η δικτύωση και η διασύνδεση της με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με την απασχόληση, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.

Για την επισφράγιση των ενεργειών δικτύωσης και διασύνδεσης με τους παραπάνω φορείς αναπτύχθηκε κατάλληλο πρωτόκολλο συνεργασίας της Δ.Α.ΣΤΑ. Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι φορείς και οργανισμοί που επιθυμούν να υπογράψουν το πρωτόκολλο συνεργασίας της Δ.Α.ΣΤΑ. Πολυτεχνείου Κρήτης, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασίας:

1) Να ενημερώσουν τη Δ.Α.ΣΤΑ. για την πρόθεση τους στο email: dasta<στο>lists.tuc.gr

2) Να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους το πρωτόκολλο συνεργασίας της Δ.Α.ΣΤΑ. Πολυτεχνείου Κρήτης πατώντας εδώ.

3) Να συμπληρώσουν το παραπάνω αρχείο με τα στοιχεία τους.

4) Να το εκτυπώσουν και να το υπογράψουν σε (2) αντίτυπα.

5) Να το αποστείλουν στη διεύθυνση:

Δ.Α.ΣΤΑ. Πολυτεχνείου Κρήτης

Πολυτεχνειούπολη - Κουνουπιδιανά

Χανιά Κρήτης, Τ.Κ 73100, τηλ. 28210 37451

Στη συνέχεια, τα δύο αντίτυπα θα υπογραφούν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δ.Α.ΣΤΑ. Πολυτεχνείου Κρήτης και το ένα από αυτά θα αποσταλεί στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται σχετικά.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012