Στον ιστότοπο του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν ενσωματωθεί εικονίδια για τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Google Plus και Twitter. Με αυτά μπορείτε να εκφράσετε την προτίμησή σας για τη σελίδα που βλέπετε.

Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη ενσωμάτωση, χρησιμοποιήσαμε έναν ειδικό τρόπο ενσωμάτωσης με τον οποίο δεν αποκαλύπτονται στοιχεία σας στις επιχειρήσεις που λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα, παρά μόνο εάν κάνετε πραγματικά χρήση των εικονιδίων. Η ενσωμάτωση έγινε με τη χρήση σχετικού λογισμικού του εκδοτικού οίκου Heise.

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη λειτουργία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το webmaster<στο>tuc.gr

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--