Μπορώ να "σερφάρω" δωρεάν από το σπίτι;


Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αναπτύξει ένα ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο στην πόλη των Χανίων μέσω του οποίου οι φοιτητές μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα παρέχει δωρεάν εξοπλισμό πρόσβασης για όλους. Ο εξοπλισμός δίδεται με τη μορφή χρησιδανείου στους χρήστες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τον επιστρέψουν μόλις ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tuc.gr/tucathome.html παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για την ενεργοποίηση καθώς και για τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. 

Περισσότερες πληροφορίες:
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων |  Κτίριο Α1
Τηλ: 28210 37500
www.tuc.gr/e-services.html 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012