Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οι χρήστες της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το φίλτρο προστασίας της ηλεκτρονικής τους γραμματοθυρίδας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (anti-spam filtering).

Ενεργοποίηση Φίλτρου Προστασίας

Για την ενεργοποίηση του φίλτρου προστασίας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

(1) Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://mail.isc.tuc.gr/ χρησιμοποιώντας έναν web browser (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox)

(2) Εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού (όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης) που διαθέτετε στο Μηχανογραφικό Κέντρο.

 

(3) Από το μενού που εμφανίζεται στο δεξιά πάνω άκρο της οθόνης σας επιλέγετε «Options» και στη συνέχεια «See all Options» όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

(4) Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, στο αριστερό μενού, επιλέγετε «Block or Allow» και ενεργοποιείτε την επιλογή «Automatically filter junk e-mail».

(5) Τέλος, πατάτε την επιλογή «Save» που εμφανίζεται στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας, ώστε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις του φίλτρου προστασίας.

Πως λειτουργεί το φίλτρο προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Το φίλτρο προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ελέγχει αυτόματα την εισερχόμενη αλληλογραφία και εφαρμόζοντας ένα σύνολο κανόνων, χαρακτηρίζει ένα μήνυμα ως ανεπιθύμητο ή όχι.

Τα μηνύματα που χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητα δεν προωθούνται στο Φάκελο της Εισερχόμενης Αλληλογραφίας του χρήστη (Inbox), ούτε διαγράφονται απευθείας, αλλά αποθηκεύονται προσωρινά στο Φάκελο Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων (Junk Email Folder).

Ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί το περιεχόμενο του φακέλου αυτού μέσω του web interface του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (ιστοσελίδα mail.isc.tuc.gr), για να ελέγξει την - απίθανη - περίπτωση κάποιο χρήσιμο μήνυμα να έχει χαρακτηριστεί από το φίλτρο ως ανεπιθύμητο.

Πολιτική διαγραφής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Επειδή ο χώρος αποθήκευσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται προς τους χρήστες του Κέντρου Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής είναι περιορισμένος, τα μηνύματα διαγράφονται αυτόματα από το Φάκελο Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων (Junk Email Folder) όταν περάσει χρονικό διάστημα 14 ημερών (2 εβδομάδες) από τη λήψη τους.

Έτσι, αποφεύγετε η πιθανότητα να γεμίσει ο χώρος αυτός με ανεπιθύμητα μηνύματα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012