Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Ο ιστοχώρος GreekUsedBooks στοχεύει στο να διευκολύνει την αγορά και πώληση πανεπιστημιακών βιβλίων μεταξύ φοιτητών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012