Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο ιστοχώρος GreekUsedBooks στοχεύει στο να διευκολύνει την αγορά και πώληση πανεπιστημιακών βιβλίων μεταξύ φοιτητών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012