Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής χορηγεί ανά έτος το "Βραβείο στη μνήμη του ιατρού Ιωάννου Χρηστάκη", το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 1500 δολαρίων Η.Π.Α., στον καλύτερο νεοεισαγόμενο φοιτητή, ο οποίος αποφοίτησε από Λύκειο του Ν. Λασιθίου, εισήχθη με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων σε Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενεγράφη στο Τμήμα και  συμμετείχε στις εξετάσεις του 1ου εξαμήνου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012