Η ιδέα για το Πράσινο Πολυτεχνείο προέκυψε ως αναγκαιότητα στην καθημερινότητα της κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης: τόσο λόγω του οικονομικού αδιεξόδου που προκλήθηκε από την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας όσο και λόγω της συνειδηποίησης ότι όχι μόνο μπορούμε αλλά και θέλουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη για το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ξεκινήσει τη δημιουργία Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης  το οποίο θα είναι "ζωντανό" και θα αλλάζει στην διάρκεια υλοποίησης του, θα έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, θα προωθεί το Πολυτεχνείο να γίνει ένα "ανοιχτό εργαστήριο" έρευνας και τεχνολογίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και θα συμβάλει στην υγεία και ευζωία όχι μόνο της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας στο σύνολο της.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και για αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα. Συνεπώς, η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, εσωτερική και εξωτερική.

Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται τόσο στην προσπάθειά του για μείωση του κόστους λειτουργίας του με την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης πόρων και ορθότερης διαχείρισης όσο και στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των φοιτητών και του προσωπικού του. 

Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στη δέσμευσή του για συνεχή μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του, παρακολουθώντας και μετρώντας τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις, θέτοντας στόχους βελτίωσης, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τομείς όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωσης, η μείωση μετακινήσεων και η προώθηση πράσινων προμηθειών.

Τελευταία Νέα

Eco-Fest 2020 με τη συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης

Έκθεση '12 χρόνια TUCer' στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Έναρξη του προγράμματος Sustain-COAST

Γνωριμία με την ομάδα TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης | Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 | Πολυτεχνειούπολη

O Γιάννης Φίλης ως διακεκριμένος ομιλητής στο Institute for Advanced Study του City University of Hong Kong

Κεντρική Ομιλία του Καθ. Ευάγγελου Γιδαράκου σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών και του Πανεπιστημίου Tsinghua 

"Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα" | Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, 18:00 | Πνευματικό Κέντρο Χανίων

3D απεικόνιση ατμοσφαιρικών ρύπων με χρήση UAV στην Κρήτη

Ανοικτή Συνάντηση Γνωριμίας με την Περιβαλλοντική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης | 5/12/2018 | Πολυτεχνειούπολη

1ο Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012