Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ερευνητικό έργο FACTLOG: Energy-Aware Factory Analytics for Process Industries

Από την τελευταία «διά ζώσης» συνάντηση εργασίας πριν το covid lockdown

Δυναμικά twinning μοντέλα βιομηχανικών μονάδων διύλισης πετρελαίου και επεξεργασίας χάλυβα

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με την ερευνητική ομάδα indigo (Industrial and Digital Innovations Research Group) και με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Γιώργο Αραμπατζή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FACTLOG - Energy-Aware Factory Analytics for Process Industries (Αναλυτική Βιομηχανικών Διεργασιών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης). Το έργο βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο υλοποίησής του (διάρκεια έργου: 11/2019 - 04/2023) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Σε αυτό συμμετέχουν ερευνητικά κέντρα, βιομηχανικοί εταίροι και οργανισμοί από 11 χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Ελβετία, Γερμανία, Τουρκία, Σερβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ρουμανία) και συντονίζεται από την Ιταλική εταιρεία Maggioli SpA.

Το FACTLOG προάγει τον μετασχηματισμό των παραγωγικών συστημάτων στo πλαίσιo της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0), προωθώντας την έννοια του Γνωστικού Εργοστασίου (Cognitive Factory) στη Βιομηχανία Διεργασιών (Process Industry, σύμπραξη SPIRE). Η Βιομηχανία 4.0 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις επιχειρήσεις, καθιστώντας εμφανές ότι η γνώση μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά ενός σύνθετου παραγωγικού συστήματος. Η ικανότητα παρατήρησης της συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τη μοντελοποίηση και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins) μπορούν να  μετατρέψουν το εργοστάσιο σε ένα ευέλικτο σύστημα που μπορεί να βελτιστοποιεί αυτόματα την απόδοσή του. Η έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του FACΤLOG στοχεύει στην πραγματοποίηση της έννοιας του γνωστικού εργοστασίου, ως σύνολο ανεξάρτητων αλλά αλληλένδετων γνωστικών ψηφιακών διδύμων.

Η ομάδα indigo συνεργάζεται στενά με όλους τους εταίρους του έργου σε θέματα που αφορούν στον καθορισμό της γνωστικής ικανότητας και τον τρόπο που αυτή επιτυγχάνεται μέσα από προχωρημένες τεχνικές δυναμικής Μοντελοποίησης Διεργασιών (Process Modelling) και δημιουργίας Γνωστικών Ψηφιακών Διδύμων (Cognitive Digital Twins) και συμμετέχει με την ομάδα του École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) στη δημιουργία Γράφων Γνώσης (knowledge graphs) για τα μοντέλα διεργασιών.

Οι καινοτομίες του FACTLOG αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σε πέντε βιομηχανικούς εταίρους του έργου:

  • Piacenza, Textile Industry (Ιταλία)
  • TÜPRAŞ Refinery (Τουρκία)
  • Continental, Automotive Manufacturer (Ρουμανία)
  • BRC, Steel Manufacturer (Ηνωμένο Βασίλειο)
  • JEMS, Waste to Fuel (Σλοβενία)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012