Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με τον Σπύρο Παπαευθυμίου στη σειρά διαλέξεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EURECA-PRΟ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης παρουσίαζει με τον Αναπλ. Καθηγητή Σπύρο Παπαευθμίου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων της Σχολής ΜΠΔ και Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για την Ενεργειακή Οικονομία, την 8η διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς -  on-line - διαλέξεων από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΕURECA-PRO 'European University in the field of Responsible Consumption and Production' (RCP), με εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές 7 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων και του δικού μας Ιδρύματος.

Η διάλεξη του κ. Παπαευθυμίου έχει θέμα "Sustainability and energy technologies" και θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2021, στις 14.00 (ώρα Ελλάδος).

Οι 14 διαλέξεις της σειράς στο επιστημονικό αντικείμενο της "Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής" αποσκοπούν σε μία εισαγωγική παρουσίαση και αρχική επισκόπηση των εξής θεματικών τομέων:

  • Sustainable Development Goals (Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης)
  • European Union and Culture (Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτισμός)
  • Mining (Εξόρυξη)
  • Circular Economy (Κυκλική Οικονομία)
  • Sustainability and Energy Technologies (Τεχνολογίες Αειφορίας και Ενέργειας)
  • Materials (Υλικά)

Για εγγραφή ακολουθείστε τον σύνδεσμο: https://tu-freiberg.de/en/international/registration-lecture-series 

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012