Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Associate Editor ο Αλέξανδρος Στεφανάκης στο περιοδικό Ecological Engineering

Αλέξανδρος Στεφανάκης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ορίστηκε ως Συνεργαζόμενος Συντάκτης (Associated Editor) του γνωστού επιστημονικού περιοδικού Ecological Engineering  του εκδοτικού οίκου Elsevier

Το περιοδικό αυτό είναι από τα παλαιότερα στον τομέα της Οικολογικής Μηχανικής, με αντικείμενο τον σχεδιασμό οικοσυστημάτων για αμοιβαίο όφελος της ανθρώπινης κοινωνίας και της φύσης, και λειτουργεί σαν μια γέφυρα μεταξύ των πεδίων της οικολογίας και την μηχανικής.

O Αλέξανδρος Στεφανάκης θα αναλάβει τη διαχείριση και προώθηση αντικειμένων και θεματικών ενοτήτων για το περιοδικό, που περιλαμβάνουν την τεχνολογία των Τεχνητών Υγροβιότοπων, επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, λύσεις βασισμένες στη φύση, αφυδάτωση ιλύος και κυκλική οικονομία.

Chief Editor του περιοδικού είναι ο Καθηγητής Jan Vymazal από την Τσεχία, ο οποίος έχει δώσει ερευνητική διάλεξη στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τον Μάιο τoυ 2020, προσκεκλημένος του κ. Στεφανάκη, στo πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012