Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Εσπερίδα παρουσίασης του πρώτου φυτοχώματος της ΔΕΔΙΣΑ

Στο πλαίσιο εσπερίδας που διοργανώθηκε στο Μ.Α.Ι.Χ για την παρουσίαση του πρώτου φυτοχώματος με κύριο συστατικό το κόμποστ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. με την ονομασία «ΚΥΠΟΥΡΟΣ», θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης σχετικά με τη χρήση του κόμποστ σε καλλιέργεια τομάτας και σταμναγκαθιού.

Η εσπερίδα διοργανώθηκε από την «ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ HELLAS» σε συνεργασία με τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α και το Μ.Α.Ι.Χ. και πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Μαρτίου στο Μ.Α.Ι.Χ.

Ομιλητές:

Κωσταντίνος Πατεράκης, Διευθυντής εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης

Νικόλαος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης

Αριστείδης Σταματάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Εδαφολογίας Μ.Α.Ι.Χ.

Σχετική δημοσίευση από τα Χανιώτικα Νέα, 10.3.2015

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012