Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο CRETE 2018 | 4-7 Σεπτεμβρίου 2018 Χανιά


Το6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο CRETE 2018 με αντικείμενο τη Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, πρόκειται να διεξαχθεί στα Χανιά στις 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2018, υπό τη διοργάνωση του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου της Πάντοβα, του Πολυτεχνείου του Αμβούργου, του International Waste Working Group (IWWG) και του Πανεπιστημίου Tsinghua της Κίνας.

Από το 2008, κάθε δύο έτη, το εν λόγω επιτυχημένο και μοναδικό στο είδος του Συνέδριο συγκεντρώνει στα Χανιά περισσότερους από 350 επιστήμονες από 40 διαφορετικές χώρες του κόσμου, συλλέγοντας τη δική τους εμπειρία και γνώση, σε μια προσπάθεια διάδοσης της έρευνας και σύνδεσής της όχι μόνο με τις εταιρίες, αλλά και τους δημόσιους φορείς.

Εορτάζοντας την 10η επέτειο, το CRETE 2018 πρόκειται να αποτελέσει ένα γεγονός, με πρωτοτυπίες, καινοτομίες και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προς αυτήν την κατεύθυνση η ομάδα διοργάνωσής του δουλεύει εδώ και μήνες σκληρά, ώστε να επιτύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική. Εντούτοις, ορισμένες συνεδρίες, με έντονο ενδιαφέρον για τον Ελλαδικό χώρο, θα διεξαχθούν στην Ελληνική ή θα μεταφράζονται σε αυτήν. Ορισμένα από τα θέματα, στα οποία επικεντρώνονται παραδοσιακά τα Συνέδρια CRETE, αφορούν σε:

• Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα (ΒΕΑ): Κανονισμοί, Νομοθεσία & Χαρακτηρισμός
• Ευθύνη Παραγωγού και Επικίνδυνα Συστατικά σε Προϊόντα
• Διαχείριση ΒΕΑ: Έλεγχος Εκπομπών, Έννοιες και Πρακτικές
• Ελαχιστοποίηση και Ανακύκλωση ΒΕΑ: Βελτιστοποιημένες Παραγωγικές Διαδικασίες, Επαναχρησιμοποίηση, κα.
• Προεκτάσεις Τοξικολογικές και Ασφάλειας των ΒΕΑ / Διαχείρισης Ρυπασμένων Πεδίων
• Σχεδιασμός και Λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας και Πεδίων Εναπόθεσης ΒΕΑ: Μονάδες Ανακύκλωσης, Αποτεφρωτήρες, Μονάδες Φυσικοχημικής Επεξεργασίας, ΧΥΤΕΑ, Εγκαταστάσεις Ενδιάμεσης Αποθήκευσης, κα.
• Έκλυση και Μεταφορά Ρύπων: Διεργασίες, Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Ανάλυση Επικινδυνότητας
• Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Επίμονοι Οργανικοί Ρύποι (POPs), Επίμονα Βιοκτόνα και Φυτοφάρμακα.
• Σχηματισμός και Καταστροφή Διοξινών, Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων, Διφαινυλίων και Παρόμοιων Συστατικών.
• Αποκατάσταση Ρυπασμένων Πεδίων και Υπογείων Υδάτων.
• Αποκατάσταση Ορυχείων και Επεξεργασία Υπολειμμάτων.
• Διαχείριση Ειδικών Αποβλήτων: Ιατρικά, Ραδιενεργά, Αγροβιομηχανικά, Φαρμακευτικά, Αμίαντος, Ηλεκτρονικά, κα.
• Καταστροφές και Πόλεμος: Επιπτώσεις στο Περιβάλλον & Αποκατάσταση
• Ρύπανση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από Πλαστικά και Άλλα Απορρίμματα
• Έννοιες Διαχείρισης Ενέργειας ΒΕΑ: Μείωση Ενέργειας και Ανάκτηση
• Κοινωνικές Έννοιες Διαχείρισης ΒΕΑ: Κοινωνική Αποδοχή, Συμμετοχή του Κοινού, Πολιτική Ενημέρωσης, Ασφάλεια.
• Έννοιες Παγκόσμιας Ρύπανσης: Μείωση Εκπομπών, Στόχοι για Ποιότητα Υδάτων, Ρύπανση Εδάφους και Αέρα (Πλανητικά Όρια), κα.
• Νέοι Τρόποι Εκπαίδευσης στον Τομέα των ΒΕΑ σε Σχολεία, Πανεπιστήμια και του Κοινού: Εικονική Πραγματικότητα, Προηγμένη Αξιοποίηση Διαδικτύου, Απόβλητα και Τέχνη, κα..

Το δε προβαλλόμενο κεντρικό θέμα του CRETE 2018 είναι η διαχείριση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων και ιδιαίτερα οι δυνατότητες ανάκτησης διαφόρων υλικών από αυτά, υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας και της έννοιας του E-WASTE MINING.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του: www.hwm-conferences.tuc.gr 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012