Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Συνεισφορά του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Ειδική Έκθεση της IPCC για την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 oC

Η ομάδα του Εργαστηρίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής

Ειδική έκθεση για την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5°C

Διάγραμμα αλλαγών στην επιφανειακή απορροή υδρολογικών λεκανών σε παγκόσμια κλίμακα

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης συνέβαλε με σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην ειδική έκθεση για την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5°C. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Καθηγητής Ιωάννης Τσάνης και οι ερευνητικοί συνεργάτες Αριστείδης Κουτρούλης, Μανώλης Γρυλλάκης, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Ιωάννης Δαλιακόπουλος, Λαμπρινή Παπαδημητρίου και Ιωάννα Παναγέα, συμμετείχαν σε επιστημονικές εργασίες που παρείχαν πληροφορίες στην ειδική έκθεση.

Η σημαντικότερη συμβολή βρίσκεται στο διάγραμμα 3.15 του 3ου κεφαλαίου (σελ. 45) και το αντίστοιχο κείμενο σχετικά με τις αλλαγές στην επιφανειακή απορροή. Αυτό αποτέλεσε βασικό στοιχείο αναφοράς της έκθεσης για την ενότητα 3.3.5 «Runoff and fluvial flooding». Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην ακόλουθη δημοσιευμένη μελέτη στην οποία μελετήθηκαν οι υδρολογικές αλλαγές, μεταξύ άλλων επιπτώσεων, σε παγκόσμια κλίμακα:

Εκτός από αυτήν την εργασία, οι παρακάτω μελέτες, που δημοσιεύθηκαν από μέλη του Εργαστηρίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής, ήταν ανάμεσα στις πολλές που αποτέλεσαν βάση για τη σύσταση της έκθεσης.


Σχετικά με την συγγραφή της έκθεσης:
Με την έγκριση της συμφωνίας του Παρισιού το 2015, το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) κάλεσε την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) να υποβάλει ειδική έκθεση το 2018 σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, καθώς και τα σχετικά σενάρια εκπομπών αερίων. Ένας βασικός παράγοντας για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης έκθεση για τους 1.5°C εντός χρόνου ήταν η ύπαρξη ικανού αριθμού επιστημονικών μελετών που θα αξιολογούνταν και θα αποτελούσαν τη βάση της έκθεσης. Η ανταπόκριση της επιστημονικής κοινότητας ήταν άμεση και υποστηρικτική. Ως εκ τούτου το συμβούλιο της IPCC συνέστησε τον Απρίλιο του 2016 στις κυβερνήσεις των 195 κρατών μελών να αναθέσουν την ειδική έκθεση η οποία και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2018. Σύμφωνα με την έκθεση η δράση κατά της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής πρέπει να ενταθεί και είναι επείγουσα ανάγκη να γίνει προσπάθεια συγκράτησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο. Ακόμα και η «μικρή» διαφορά κατά επιπλέον 0,5°C (στους 2°C) θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012