Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

1ο Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 από τις 9 π.μ. έως 6 μ.μ. στο Κτίριο Κ2 της Πολυτεχνειούπολης, θα διεξαχθεί πρώτη φορά το 1ο Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής ΜΗΠΕΡ όπου, στο πλαίσιο δημόσιας υποστήριξης εκθέσεων προόδου, οι διδακτορικοί φοιτητές της Σχολής θα παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει το ερευνητικό έργο που παράγεται στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, αλλά και το υψηλό επίπεδο γνώσεων και κατάρτισης των διδακτορικών φοιτητών της Σχολής.

Δικαίωμα εγγραφής και παρακολούθησης έχουν όλοι οι φοιτητές και τα μέλη της πολυτεχνικής κοινότητας. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Συνέδριο παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και να τη στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως τις 30 Νοεμβρίου στην Επικ. Καθ. Παρασκευή Παναγιωτοπούλου στη διεύθυνση ppanagiotopoulou<στο>isc.tuc.gr. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του συμμετέχοντα, δηλαδή Επίθετο_Όνομα.docx.

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή μετά το πέρας του συνεδρίου σε όλους τους συμμετέχοντες. Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν.

Παράλληλα, όλοι οι διδακτορικοί φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ που βρίσκονται στο στάδιο κατάθεσης εκθέσεων προόδου, θα πρέπει να στείλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τις περιλήψεις της εργασιών τους μαζί με τη συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο Συνέδριο. Η διάρκεια κάθε παρουσίασης θα είναι 15 λεπτά (12 λεπτά παρουσίασης και 3 λεπτά ερωτήσεις).

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής ΜΗΠΕΡ.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Η οργανωτική επιτροπή

Καθ. Ε. Ψυλλάκη, Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής ΜΗΠΕΡ
Επικ. Καθ. Π. Παναγιωτοπούλου
Επικ. Καθ. Α. Γιαννής

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012