Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Αντάλλαξαν εμπειρίες για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Με την συμμετοχή 50 εκπροσώπων από υπηρεσίες, φορείς, της Ελλάδας και της Κύπρου, μεταξύ των οποίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών και διαβούλευσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και για την προετοιμασία των σχετικών προτάσεων πλαίσιο του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ». Στην συνάντηση εργασίας συμμετείχαν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης Ενέργειας- Βιομηχανίας Βιργινία  Μανασάκη, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας Νίκος Καλογερής. Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες η κ. Μανασάκη τόνισε ότι, «η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών της Κρήτης για την προετοιμασία προτάσεων για συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο θα συνεχίσουν την πολλαπλή προσπάθεια να αναγνωριστεί η ενέργεια ως πυλώνας ανάπτυξης της Κρήτης».

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012