Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

To Πολυτεχνείο Κρήτης και o Δήμος Ρεθύμνου στη δράση «Πράσινες συνεργασίες» του προγράμματος MED

Με κύριο στόχο τη βελτίωση των πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θέματα ενέργειας, το Πολυτεχνείο Κρήτης με το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος και τον Δήμο Ρεθύμνου, συμμετείχε στη δράση “Πράσινες συνεργασίες» (Green Partnerships, Local Partnerships for Greener Cities and Regions), η οποία συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος MED. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά στον άξονα «Προστασία περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης», μέτρο «Προώθηση των ΑΠΕ και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης». Έντεκα χώρες της Μεσογείου συμμετείχαν, μεταξύ αυτών η Σλοβενία, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα με το Πολυτεχνείο Κρήτης και τον Δήμο Ρεθύμνου, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία και το Μαυροβούνιο. Στο διάστημα 19-21 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Μάριμπορ της Σλοβενίας η τελευταία συνάντηση των εταίρων και το συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου.

Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η τεχνική υποστήριξη των περιφερειών, πόλεων και τοπικών κοινοτήτων, η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση εμποδίων, για την εφαρμογή των βιώσιμων ενεργειακών σχεδίων τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης εκπόνησε μελέτες που αφορούν πιλοτικά έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου φωτισμού στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό εξωτερικού χώρου αστικής περιοχής για τη δημιουργία πράσινης γειτονιάς. Τα έργα αυτά εντάσσονται στις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης και βοηθούν στην προετοιμασία που αφορούν σε ώριμες μελέτες οι οποίες θα μπορούν να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012