Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Δύο σεμινάρια κατάρτισης από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με την συνεργασία του Δήμου και της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ρεθύμνου οργανώνει δύο σεμινάρια κατάρτισης:

«Ενεργειακά αποδοτικός δημόσιος φωτισμός», Δευτέρα 8/6//2015, ώρα 17:00-20:00
«Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και ανοιχτούς χώρους», Τετάρτη 10/6/2015, ώρα 17:00-20:30

στην αίθουσα του Κέντρου Κρητικής Λαϊκής Τέχνης (πρώην ΕΟΜΜΕΧ), Κριτοβουλίδου 15‐17 όπισθεν Δημαρχείου Ρεθύμνου.

Tα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Green Partnerships ‐«Τοπικές Συνεργασίες για πράσινες πόλεις και περιφέρειες», η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα MED και απευθύνονται σε στελέχη  του Δήμου και των τοπικών/περιφερειακών υπηρεσιών , σε μηχανικούς και όλους όσους δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού.

Στη θεματολογία των σεμιναρίων περιλαμβάνεται:

i) Ενεργειακά αποδοτικός δημόσιος φωτισμός:

 • Βασικές αρχές – Κριτήρια και βασικές παράμετροι φωτισμού σε δημόσιους χώρους 
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις φωτισμού – φωτορύπανση 
 • Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο φωτισμό 
 • Καλές πρακτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη 
 • Μελέτη πιλοτικού έργου για την ‘Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο φωτισμό στην παλιά πόλη του Δήμου Ρεθύμνου.

ii) Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και ανοιχτούς χώρους:

 • Βασικές αρχές – Θεσμικό πλαίσιο
 • Εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
 • Ενεργειακή διαχείριση δημόσιων κτιρίων 
 • Ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση  
 • Καλές πρακτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη 
 • Μελέτη πιλοτικού έργου για ‘Βιοκλιματική ανάπλαση ανοικτού χώρου αστικής περιοχής στο Δήμο Ρεθύμνου ‐ Δημιουργία πράσινης γειτονιάς’


Για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία GreenPartnerships

Η  πρωτοβουλία  ‘Green Partnerships  ‐  Τοπικές  Συνεργασίες  για  Πράσινες  Πόλεις  και  Περιφέρειες’ υποστηρίζει  τις  τοπικές  αρχές  στην  ανάπτυξη  και  υλοποίηση  των  βιώσιμων  ενεργειακών  σχεδίων  τους. Συνδέει  τις  πόλεις  και  τις  περιφέρειες  από  11  χώρες  της  Μεσογείου  (Ελλάδα,  Γαλλία,  Ιταλία, Σλοβενία, Μοντενέγκρο,  Βοσνία‐  Ερζεγοβίνη,  Σλοβενία,  Αλβανία,  Κύπρος,  Ισπανία,  Πορτογαλία)  μέσω διακρατικού δικτύου  ανταλλαγής  τεχνογνωσίας  και  διάδοσης  καλών  πρακτικών Παράλληλα συμβάλλει στην  ανάπτυξη ικανών  συνεργασιών  τοπικών  αρχών,  φορέων  και  επιχειρήσεων  για  την  υλοποίηση συγκεκριμένων πιλοτικών  έργων,  την  αποτελεσματική  εφαρμογή  τεχνολογιών  Ανανεώσιμων  Πηγών  και Εξοικονόμησης Ενέργειας  διευκολύνοντας  νέες  επενδύσεις στον τομέα αυτό.  


Στις δράσεις του έργου προβλέπεται η υλοποίηση 24 πιλοτικών έργων βιώσιμης ενέργειας στις πόλεις και περιφέρειες  που  συμμετέχουν  στην  πρωτοβουλία  με  στόχο  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  στις  δημόσιες  εγκαταστάσεις  έως  και  40%.  Οι  εφαρμογές  καλής  πρακτικής  σε  τοπικό  επίπεδο  θα  οδηγήσουν  στη δημιουργία επαναλήψιμου μοντέλου και κατάλληλης μεθοδολογίας, η οποία θα μπορεί να υιοθετηθεί με επιτυχία από άλλες πόλεις και περιφέρειες της Μεσογείου.

Ενημερωθείτε μέσω των ιστοσελίδων:www.greenpartnerships.eu, www.resel.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012