Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Hμερίδα με θέμα Σύστημα Δειγματοληψίας Ποταμών Υψηλής Συχνότητας για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων | Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 |


Στις 20 Νοεμβρίου 2015, διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα  Σύστημα Δειγματοληψίας Ποταμών Υψηλής Συχνότητας για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CYBERSENSORS),  στην Πολυτεχνειούπολη.

Στην ημερίδα παρουσιαστηκαν τα αποτελέσματα του έργου, το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ από τα εργαστήρια: 

Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και 

Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος  του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-CYBERSENSORS είναι ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα Ημερίδας


17:00 - 17:15Έναρξη της Ημερίδας - Χαιρετισμοί
17:15 - 17:30 Παρουσίαση προγράμματος CYBERSENSORS - Νικόλαος Νικολαΐδης
17:30 - 17:45 Αρχιτεκτονική του συστήματος - Διονύσης Ευσταθίου
17:45 - 18:00 Υποσύστημα μέτρησης φυσικο-χημικών παραμέτρων - Γεώργιος Γιαννάκης
18:00 - 18:15 Υποσύστημα μέτρησης στερεοπαροχής - Σοφία Νεραντζάκη
18:15 - 18:30 Υποσύστημα οπτικών μετρήσεων παροχής - Κωνσταντία Μοιρογιώργου
18:30 - 18:45 Καινοτομία του συστήματος και μελλοντική ανάπτυξη - Μιχάλης Ζερβάκης
18:45 - 19:00Παρουσίαση VIDEO εφαρμογής του συστήματος στον ποταμό Αχελώο
19:00 - 20:00Κέρασμα και παρουσίαση του συστήματος

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012