Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ημερίδα με θέμα "Πλαίσιο Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων"

Η ΔΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ διοργάνωσε ανοικτή ημερίδα ενημέρωσης στον Άγιο Νικόλαο, υπό την αιγίδα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα:  "Πλαίσιο Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων" 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:00. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012